1احمدرضا 1فرخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: 1احمدرضا 1فرخی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد مهندسی شرکت حصار صنعت اراک 1393/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.77
تهران 1390 - 1393