علی میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی میرزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تدریس خصوصی 1388/1 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی معماری
– دیپلم – معدل: 17.24
1383 - 1384
نقشه کشی معماری معماری
– کاردانی – معدل: 15.55
دانشگاه آزاد کرج 1384 - 1387
شهرسازی شهرسازی
– کارشناسی – معدل: 16.00
پیام نور تهران 1389 - 1394