فرهاد درویشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد درویشی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
MBA استراتژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
ماهان 1387 - 1389