لیدا باقری عراقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیدا باقری عراقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Matlab
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint
Visio


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.26
فیروزکوه 1389 - 1391
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 13.10
سما 1385 - 1387
برق
– دیپلم – معدل: 13.77
1382 - 1384
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.04
دماوند 1393 - 1395