غزاله پورساحلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غزاله پورساحلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
بهار 1385 - 1387
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.00
اشرفی اصفهانی 1382 - 1384