مهران مدثر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران مدثر

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جانشین کارگاه شرکت صدرا نور 1391/3 - 1392/7
رئیس کارگاه مهندسی دژآب 1389/12 - 1391/3
سرپرست اجرا مهندسی کاریزآب نکاء 1388/12 - 1389/12
سرپرست کارگاه شبیه سازان صنایع جنوب 1388/4 - 1388/12
معاونت اجرا پایاب کوثر 1387/5 - 1388/4
ناظر مهندسی مشاور طرح گستر بندر 1387/1 - 1387/5
مسئول بتن پایاب کوثر 1386/1 - 1387/1
سرپرست کارگاه مهندسی ساز آب البرز 1383/1 - 1386/2
سرپرست کارگاه پتک گناوه 1381/12 - 1383/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 16.01
رامهرمز 1380 - 1383
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.10
بهبهان 1386 - 1390