نادر حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نادر حیدری

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور گتوند 1389 - 1393
ریاضی
– دیپلم – معدل: 15.18
1384 - 1387