فرزاد رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد رحیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند واحد فروش شرکت صنایع شیر تهران-وارنا 1393/12 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 14.80
آزاد واحد ملایر 1386 - 1390
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ارشاد دماوند 1393 - 1395