زهرا چاجوئی مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا چاجوئی مقدم

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت روان بیمارستان ولیعصر 1391/10 - 1392/10
روانشناس شبکه بهداشت ودرمان 1392/10 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی – معدل: 15.64
آزاد اسلامی 1387 - 1391