مصطفی غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی غلامی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه نیسم توسعه 1391/3 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شهرسازی برنامه ریزی شهری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
یزد 1384 - 1392