احمدرضا امجدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمدرضا امجدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.00
صدرا 1388 - 1391