مهیار علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهیار علیزاده

محل سکونت: مازندران - نور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده راه ترابری 1388/10 - 1392/11