امین کامیاب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین کامیاب

محل سکونت: خوزستان - شوش دانیال

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
وکیل دعاوی و مشاور حقوقی بان کتجارت-پست بانک ایران و.... 1388/5 -
وکیل پرونده های اشخاص حقیقی 1388/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.79
واحد پیشوا 1382 - 1386