سپیده خدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده خدادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
it it
– کارشناسی – معدل: 17.00
علمی کاربردی 1391 - 1393