حسین نیک ضمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین نیک ضمیر

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند وراننده دانشگاه علمی کاربردی زاگرس 1391/12 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.00
علمی کاربردی 1391 - 1393