اسیه استاجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسیه استاجی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت جهاد تحقیقات سپاهان 1385/9 - 1386/10
حسابدار شرکت ندای محیا 1387/7 -
منشی و حسابدار شرکت تهران کارا 1384/10 - 1385/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.00
موسسه آموزشی عالی امین 1385 - 1387
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 15.00
فنی و حرفه ای قم 1382 - 1384