سعیده قربانی دوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعیده قربانی دوست

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی امور بانکی پست بانک 1391/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومس
– کارشناسی – معدل: 17.49
صوفی زنجان 1391 - 1393