حامد عسکری نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد عسکری نژاد

محل سکونت: خوزستان - ماهشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک ناظر شرکت جهان تاب 1390/1 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 12.55
بعثت کرمان 1388 - 1390
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 13.61
آزاد بهبهان 1384 - 1387