محمدرضا باوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا باوی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس پزشک کلینیک بقایی 1393/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 14.80
آزاد اسلامی دزفول 1388 - 1393