اولیا جعفری نوکندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اولیا جعفری نوکندی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید و فنی سیم کابل نگین 1392/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق انتقال و توزیع
– کارشناسی – معدل: 13.23
علی آباد کتول 1388 - 1391