منیره عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منیره عسگری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - خسروشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری تجمیع
– کارشناسی – معدل: 13.59
پیام نور اسکو 1387 - 1391