سهیل کشکولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل کشکولی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برق و تاسیسات مسکن مهر 1388/1 - 1390/12
برق و تاسیسات قرارگاه خاتم الانبیاء 1392/1 - 1392/10
ناظر نورپردازی توان احداث پارس 1393/1 - 1393/12
ناظر الکتریکال تونل های شهری تهران کنترل ترافیک تهران 1392/10 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.30
امام خمینی 1386 - 1391