بهمن دیوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن دیوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار ایران فلون 1379/9 - 1380/9
حسابدار توان تجهیز البرز 1385/1 - 1387/9
سرپرست موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر اریا 1387/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 14.00
اموزشکده فنی سمنان 1380 - 1383
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.50
ازاداسلامی اراک 1384 - 1387