منصور خزائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصور خزائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر منابع انسانی وزارت دفاع 1359/12 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیرت کارآفرینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران 1392 - 1394