مهیار حسرتیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهیار حسرتیان

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.74
تاکستان 1388 - 1391