مریم رستمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم رستمیان

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت سیستمهای قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد 1392 - 1394
برف ICT
– کارشناسی – معدل: 16.75
روزبهان 1390 - 1392