زهرا عبداله سرش;ی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا عبداله سرش;ی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری و مسئول دفتر آکادمی توف ایران آلمان 1392/10 - 1393/8