امیر کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر کریمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.05
آموزشکده فنی سقز 1389 - 1391
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.90
دانشکده فنی اراک 1391 - 1393