مجید حلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید حلمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی طبق رزومه پیوست 1394/5 - 1395/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع مهندسی
– کارشناسی – معدل: 14.20
گچساران 1371 - 1376