ارش علی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش علی نیا

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر شعبه استان گیلان وغرب مازندران دایا دارو 1388/12 - 1392/11
مدیر عامل ومدیر فروش پخش ارام طب شمال 1383/12 - 1388/12
مدیر داروخانه داروخانه شفا 1379/12 - 1383/12
کارشناس داروئئ بیمه سامان سرپرستی استان گیلان 1391/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم دامی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 16.30
ازاد رشت 1379 - 1382