رسول اسایش دومی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول اسایش دومی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو 1384/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 13.47
1379 - 1379