مهدیه خوشبخت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه خوشبخت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تایپیست و منشی اداری انتشارات بازاريابي 1392/12 - 1392/10
مسئول اشتراك مجلات انتشارات بازاريابي 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.70
موسسه آموزشي پژوهشي مديريت و برنامه ريزي 1392 - 1394