مهناز علی زاده بدرابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهناز علی زاده بدرابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری دناطب 1391/4 - 1392/4
کارمند اداری بلند پایه(پروژه عمرانی خط 3 متروی تهران) 1393/2 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کاردانی – معدل: 16.00
کومش 1386 - 1388
حسابداری مالیاتی
– کارشناسی – معدل: 15.00
هراز 1389 - 1391