علیرضا سراج فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا سراج فرد

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی 1390/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.38
خلیج فارس بوشهر 1380 - 1384
فیزیک اتمی و مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.78
پیام نور 1386 - 1389