فرناز ال حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز ال حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم و مسول مکاتبات بازرگانی ضیاء 1387/5 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.80
خوارزمی 1382 - 1386
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.52
پیام نور 1390 - 1393