امیر نصیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر نصیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد