زینب نوذرقاضیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب نوذرقاضیانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر نویس دفتر اسناد رسمی 1209 1389/6 - 1390/5
مدیر داخلی کانون تبلیغاتی تیرازه 1390/10 - 1392/12
حسابدار دفتر پخش زعفران بهرامن 1393/5 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 0.00
جهاد دانشگاهی 1390 - 1394