ویدا نوشین فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ویدا نوشین فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استاد دانشگاه بیرجند 1368/3 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبانشناسی همگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.01
فردوسی مشهد 1372 - 1375