سجاد ستاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد ستاری

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی مکانیک
– کاردانی – معدل: 15.59
شهید مفتح 1391 - 1393