فاطمه ریاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ریاحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 15.35
شیراز 1387 - 1391