سارا بی ازار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا بی ازار

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 16.75
صنعتی نوشیروانی بابل 1388 - 1392