سپیده حسنخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده حسنخانی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تضمین کیفیت/کنترل پروژه شرکت توان جنوب شرق 1392/12 - 1392/2
کارشناس تضمین کیفیت/برنامه ریزی مواد اولیه شرکت صنایع آلومینیوم هزار 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
باهنر کرمان 1387 - 1392