رضا گرائلی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا گرائلی نژاد

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش فنی و بازرگانی شیمی سیس خاورمیانه 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.44
صنعتی نوشیروانی 1385 - 1389
مکانیک سیالات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.76
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1391 - 1393