صابر کرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صابر کرمی

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست(مسئول فنی) الجی(مادیران) 1389/2 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر it
– کاردانی – معدل: 16.30
بابل 1386 - 1388