مسعود فاتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود فاتحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسؤل خرید پارسا ابزار تندیس 1393/9 -
مامور وصول روزنامه همشهری 1392/4 - 1392/12
ازاد پیک تندباد 1393/4 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 13.65
1392 - 1393