مهدیه جفره جفره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه جفره جفره

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فروش گروه صنعتی نجاتی 1394/1 -
کارشناس تحقیق و توسعه شرکت هدی ارقام 1392/10 - 1394/5