زهره جبارزارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره جبارزارع

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کارگزینی نصر 1388/8 - 1392/12
مدیراداری اصالت 1393/3 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت منابع انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
خوراسگان 1392 - 1394