سارا مودتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا مودتی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دانشجو در بخش بیوتکنولوژی دانشگاه تهران 1390/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
– کارشناسی – معدل: 16.40
تهران 1389 - 1393