حمیده رازقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده رازقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دیتا کاری ورود اطلاعات شهرداری تهران 1382/2 - 1387/2