علی فعلی حسن زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فعلی حسن زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معكوس نقشه كسی و طراحی ضنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
علمي كاربردي 1388 - 1392